Accions Legislatives

Unió de Licoristes de Catalunya

Intervenció directe de la ULC i obtenció dels primers resultats legislatius:

A nivell Europeu:

 • Intervenció directe amb el tema Somerset Cider Brandy.
 • Modificació del reglament UE 110/2008 aconseguint incloure el Marc.
 • Redacció i presentació dels expedients Ratafia Catalana i Brandy Penedés, pendent d’aprovació.
 • Altres projectes en marxa a nivell consulta europea sobre estructura legislació IIEE.

A nivell Estatal:

 • Modificació de diverses disposicions del Reglament d’IIEE estatal.
 • Redacció del primer esborrany de la normativa Tècnica-sanitària estatal de begudes espirituoses, reglament 164/2014.
 • Redacció i admissió d’esmenes al projecte de reglament 164/2014, en el sentit de prohibir el transvasament de begudes espirituoses als llocs de subministrament i/o consum.

A nivell Autonòmic:

 • Redacció i modificació de la llei 20/1985 que prohibia a Catalunya la publicitat i promoció dels nostres productes en els llocs autoritzats de consum.
 • Presentació d’esmenes al projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obligava a etiquetar en català tots els productes elaborats a Catalunya.
 • Paralització de la intenció de la Generalitat d’eliminar el registre d’embotellament.
 • Paralització inicial de la implantació del sistema retorna amb medi ambient de la Generalitat, i actual seguiment al respecte.
 • Coordinació amb qualitat agroalimentària de la Generalitat per la presentació dels expedients Ratafia Catalana i Brandy Penedés.

A nivell Local:

 • Modificació del projecte per admissió de les nostres esmenes, de les Ordenances municipals de Lloret de Mar, que pretenien prohibir a aquest municipi la publicitat i promoció dels nostres productes en els llocs autoritzats de consum.
 • Paralització de la intenció de prohibir els nostres productes durant les festes de la Mercè a Barcelona a les barres de bar de l’Ajuntament.

Alguns exemples del que està venint o ja ha vingut:

Nova legislació catalana sobre medi ambient, Llei del canvi climàtic, amb la creació d’un nou impost, el d’amissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
Adjudicació a una consultora sobre l’impacte del sistema Retorna d’envasos.
Registre d’embotelladors.
Campanyes a ràdio i tv per la Generalitat com ara, “en alcohol, menys és més”.
Gran incertesa política general i desconeixement sobre el futur econòmic perquè no hi ha planificació econòmica-fiscal de futur, però amb un desig clar, el de crear noves figures impositives. Una dada a destacar, la despesa no financera anual de la Generalitat és de 27.000 milions d’euros anuals, val la pena que es tingui en compte.

Aquestes amenaces comporten que, on veritablement s’ha de fer un esforç preventiu per evitar un esforç molt superior a nivell estatal, és a Catalunya. La millor forma d’evitar incendis és la prevenció, i la ULC és la més ràpida, millor i única eina per actuar i evitar un incendi o que es propagui.

Escriu i Cerca