Avantatges

Unió de Licoristes de Catalunya

Avantatges de ser membre de la Unió de Licoristes de Catalunya

Networking. Per conèixer i compartir necessitats i inquietuds amb les empreses del sector elaboradores i distribuïdores de l’Estat.
Informació. Per tenir accés a l’actualitat legislativa personalitzada i especialitzada del sector a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local.
Assessorament. Per gaudir d’un assessorament tècnic i jurídic específic i especialitzat, amb assistència si cal.
Formació. Per accedir a la formació contínua del sector més especialitzada de l’Estat, en tant a etiquetatge, impostos especials, llibres obligatoris, moviments de mercaderies.
Lobby. Per traslladar opinions, inquietuds o projectes, als representants de tots els grups polítics o administracions públiques i conèixer les seves opinions i tendències.
Participació. Per formar part de comissions sectorials on intercanviar experiències amb altres especialistes.
Intersectorial. Per conèixer i relacionar-se amb altres sectors d’alimentació i industrials, propers al nostre.
Comunicació. Per compartir èxits o novetats amb els mitjans de comunicació.
I més. Per gaudir de descomptes especials en un gran ventall de proveïdors de serveis i productes especialitzats, així com per llogar sales per a conferències o reunions al Foment del Treball, per defensar els interessos col·lectius, etc … en definitiva,

PER A SER UN MEMBRE VIP DE L’ÚNICA ASSOCIACIÓ QUE VETLLA PER LA TEVA EMPRESA

Escriu i Cerca