Objectius

Unió de Licoristes de Catalunya

Els Objectius de la ULC

La Unió de Licoristes de Catalunya té com a objectius representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos professionals comuns dels seus membres, contribuint a l’hora a promoure un consum responsable de les begudes alcohòliques per part de la societat. El sector en que s’inscriu és inquiet i molt actiu en accions de defensa i representació del sector en projectes o modificacions legislatives, o en la formació i assessorament continu de les empreses que la integren, així com promoure la responsabilitat social amb campanyes d’educació en el consum de begudes alcohòliques i de prevenció.

Escriu i Cerca