Què són les begudes espirituoses?

Són les begudes alcohòliques obtingudes per destil·lació de productes d’origen agrícola, amb almenys un 15% de volum alcohòlic. Per origen agrícola entenem el que ha estat obtingut per la destil·lació, prèvia fermentació, d’un o diversos productes agrícoles com raïm, cereals, remolatxa, patata, canya de sucre …

[/vc_column_text]
El procés de producció de les begudes espirituoses comença amb la fermentació, que és la transformació natural del sucre contingut en fruites i cereals en etanol. Segueix la destil·lació, procés pel qual es separa l’alcohol de la resta de components del líquid fermentat, obtenint-se així l’alcohol etílic agrícola, matèria primera comuna a totes les begudes espirituoses. La destil·lació es pot realitzar mitjançant l’ús, bé d’alambins, bé de alambins, bé de columnes de rectificació.

L’alambí o la alquitara escalfa el líquid obtingut en la fermentació dels productes agrícoles en la part del alambí coneguda com “calder” o “retorta”. L’aigua bull a 100 graus, però l’alcohol només a 80, pel que serà el primer a separar-se per evaporació i ascendir per un serpentí refrigerat. En refredar, aquest vapor es torna a transformar en líquid però amb major concentració d’alcohol i moltes menys impureses. Per tal d’obtenir un alcohol encara més refinat, es poden realitzar diverses destil·lacions. Els alambins utilitzats per a la destil·lació de begudes són de coure, atès que és un bon conductor de la calor i no transmet sabor algun.

Escriu i Cerca