Responsabilitat Social del Sector

Unió de Licoristes de Catalunya

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL SECTOR

Les accions que promouen la responsabilitat social, són les campanyes d’educació en el consum de begudes espirituoses i de prevenció, com ara:

Noc-Turns a Catalunya

Campanya en col·laboració amb la Federació Espanyola de Begudes Espirituoses (FEBE), que ha contribuït a implantar entre els joves catalans actituds de responsabilitat al voltant del binomi alcohol.
Durant aquests anys hem aconseguit que més de 800 joves catalans adoptin la figura del conductor alternatiu, fet que suposa que el programa ha arribat a prop de 5.000 joves, d’entre 18 i 30 anys.

Tu Serveixes, Tu Decideixes

Programa que porta  a terme formacions en servei responsables entre els  professionals de l’hostaleria i restauració perquè, comptant  amb la seva col·laboració i implicació, promocionar hàbits  responsables en el lleure ciutadà, tenint com a objectiu  la prevenció del consum de begudes alcohòliques en  col·lectius especialment vulnerables (conductors, menors  i embarassades). A Catalunya s’han format més de 2.000  professionals de 50 empreses i 5 escoles d’hostaleria, el  que representa al voltant del 20% dels realitzats en total.

Menors ni una gota

Més de 100 raons perquè un  menor no begui alcohol: campanya desenvolupada  per FEBE en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat,  en la qual també participa la ULC, que té per objectiu  la prevenció del consum d’alcohol per menors d’edat  des d’una perspectiva positiva, aportant raons que  evidenciïn que l’únic consum vàlid en menors és un  consum zero. Aquesta campanya ha impactat en una  audiència de 20 milions de persones.

Fundació Alcohol i Societat

En col·laboració  amb la ULC, la Fundació ha format a Catalunya a més  de 340.000 alumnes d’entre 12 i 18 anys i a les seves  famílies, en més de 400 centres escolars, a través de  la seva àmplia Oferta Educativa que busca prevenir el  consum de begudes alcohòliques en menors d’edat.

Escriu i Cerca